02 Aug 2016

MATANGAZO MUHIMU KWA WANAFUNZI WOTE WA TaSUBa(CHETI MIAKA II,NTA 4,5 & 6)

Unaombwa usome matangazo hayo kwa makini na kufuata maagizo!!!!

27 Jul 2016

TANGAZO MUHIMU kwa Wanafunzi

1.Mtihani maalumu wa marudio kwa kozi za NTA level 4,5,&6 itafanyika kuanzia tarehe 1/8/2016 Angalizo: i)Angalia ratiba ya mtihani na zingatia tarehe na muda wa mtihani wako.Mtahiniwa anatakiwa kuripoti ofisi ya taaluma saa 2:00 asubuhi siku ya mtihani wake kwa usajili. ii)Malipo yote ya mitihani maalumu (Special exams) yafanyike kupitia taratibu za Taasisi. Malipo yote yalipwe bank na kukabidhi Pay slip Ofisi ya Uhasibu kabla ya siku ya mtihani.Kupitia NMB Ankaunti namba: 2101100012 Jina la Ankaunti:Utawala Chuo cha Sanaa 2.Matokeo ya jumla ya Diploma(PAT&PAD,MST&MSD,MET&MED), na vyeti vya wahitimu vitatolewa vyote kwa wakati moja siku ya Mahafali tarehe 1/10/2016. Angalizo: Endapo mhitimu hakuacha picha, basi aiwasilishe mara moja Ofisi ya Taaluma. 3.Matokeo ya cheti miaka miwili yatatolewa baada ya bodi kutoa idhini ya kuyatangaza.